Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
Pestprotocol
 

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen een veilige schoolomgeving nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een onderdeel hiervan is een goed anti-pestprotocol. ​

Hiermee laten we als school zien dat wij pesten serieus nemen, hoe wij preventief werken om pesten te voorkomen en hoe we dit aanpakken.


Het pestprotocol kunt u lezen door op deze link te klikken: Pestprotocol