Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Ouderbijdrage

Op onze school hoeven ouders geen ouderbijdrage te betalen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen met alle activiteiten mee kunnen doen en dezelfde kansen krijgen. 

Is het voor u lastig om uw kind mee te laten doen met sporten of een andere hobby uit te oefenen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op Stichting Leergeld, zie: www.leergeld.nl/valkenswaard