Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
Openbare Basisschool De Belhamel

Het team van De Belhamel en Het Facet



 
 
 
Dieneke Berends-ten Broeke
locatiedirecteur

directie@obsdebelhamel.nl
    
 
Angela van den Boomen
ondersteuningscoördinator
 angelavandenboomen@rbobdekempen.nl   
maandag en donderdag
 
Yolanda Kolkman - groep 1/2a
yolandakolkman@rbobdekempen.nl
maandag t/m woensdag
 
Linda Meulenbroeks - groep 1/2a
lindameulenbroeks@rbobdekempen.nl
woensdag t/m vrijdag
 
Elein Dilis - groep 1/2b
eleindilis@rbobdekempen.nl
maandag t/m woensdag
 
Patricia van Meijl - groep 1/2b
patriciavanmeijl@rbobdekempen.nl
woensdag t/m vrijdag
 
Fieke van Limpt - groep 3
fiekevanlimpt@rbobdekempen.nl
maandag t/m vrijdag
 
Helen Sweere - groep 4
helensweere@rbobdekempen.nl
maandag, dinsdag en donderdag
Monica Ederveen - groep 4
monicaederveen@rbobdekempen.nl
woensdag t/m vrijdag
Heleen van Gestel - groep 5/6
heleenvangestel@rbobdekempen.nl
maandag t/m woensdag en vrijdag
Ellen Jansbeken
groep 5/6 & rekenexpert

ellenjansbeken@rbobdekempen.nl
donderdag t/m vrijdag
Anouk Huskes - groep 7/8
anoukhuskes@rbobdekempen.nl
maandag t/m vrijdag
Ilona Schungel - Het Facet
ilonaschungel@rbobdekempen.nl
maandag t/m woensdag

Pauline Bisseling - Het Facet
paulinebisseling@rbobdekempen.nl
maandag en woensdag t/m vrijdag
Hannie Dierx - Het Facet
hanniedierx@rbobdekempen.nl
maandag t/m vrijdag
Hellen van Griensven - Het Facet
hellenvangriensven@rbobdekempen.nl
maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag
Jacqueline Dings - onderwijsassistente
jacquelinedings@rbobdekempen.nl
maandagochtend, dinsdag,
donderdagmiddag, vrijdagochtend
Ilse Maas
vakleerkracht sport en beweging Het Facet

ilsemaas@rbobdekempen.nl
donderdagmiddag
   
Monique Antens-
orthopedagoog De Belhamel en Het Facet

moniqueantens@rbobdekempen.nl
maandag
Veronique Cijsouw -
administratief medewerkster

veroniquecijsouw@rbobdekempen.nl
dinsdagmiddag