Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
 
RBOB De Kempen
Provincialeweg 74
5503 HJ Veldhoven 
040 2301560
040 2301559

info@rbobdekempen.nl
www.rbobdekempen.nl


Onder Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (kortweg RBOB De Kempen), ressorteren 15 basisscholen in 11 gemeenten in de Kempen en Limburg. Drie clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de directievoering over de scholen, verdeeld over de clusters West, Midden en Oost. Elke school heeft een locatiedirecteur.

De scholen:

Cluster West

Cluster Midden

Cluster Oost

OBS De Klimop Reusel

OBS De Sleutelaar Bladel

OBS 't Busseltje Eersel

OBS De Korenbloem Oirschot

OBS 't Smelleken Valkenswaard

OBS Dick Bruna Veldhoven

OBS Ekenrooi Waalre

OBS De Belhamel Dommelen

BS De Regenboog Bergeijk

OBS Servatius

OBS De Klimop Nederweert

OBS De Triolier Budel

OBS 't Lange Gastel

OBS Cranendonck Maarheeze

OBS De Trumakkers Heeze

 

RBOB De Kempen heeft als doel het in stand houden van openbare en algemeen toegankelijke scholen voor primair onderwijs in regio de Kempen en Limburg en het zorg dragen en stimuleren van kwalitatief goed onderwijs. Het kind staat daarbij centraal.

RBOB De Kempen wil een professionele dynamische organisatie zijn, die met respect en actieve tolerantie zorgt voor optimale ontplooiing van de kinderen in een inspirerende, uitdagende en veilige werkomgeving.

De organisatie van RBOB De Kempen is zodanig ingericht dat deze in staat is flexibel in te spelen op veranderingen van de omgeving. Betrokkenheid van alle geledingen, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, is daarvoor onontbeerlijk.

Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en organisatorische afstemming en deskundigheid, opdat de gestelde doelen verwezenlijkt kunnen worden.