Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
 
De Ouderraad: Actief op school!    

Wie zijn wij?
Klik hier om meer te weten te komen over ons.

Wat doen wij?
Als OuderRaad willen wij een klimaat creëren op school waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Dit proberen we te bereiken door het bieden van praktische hulp aan het onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor de ouders. Verder hebben we als doel om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten door middel van het coördineren van activiteiten waar ouders en kinderen bij betrokken zijn. Een en ander uiteraard in overleg met het team.

Activiteiten die wij zoal organiseren zijn de festiviteiten zoals Sint, Kerst, Carnaval en Pasen maar ook het schoolreisje / schoolkamp, de sportdagen etc.

Ook beheren we gelden die binnenkomen met inzamelingsacties e.d. We stellen een jaarlijkse begroting samen. Op De Belhamel hoeft niemand een ouderbijdrage te betalen. Klik hier voor meer informatie over afgeschafte ouderbijdrage en link naar stichting Leergeld.

Bovendien kunnen wij optreden als een spreekbuis richting het team of de MR over allerlei zaken die zich op en/of rond de school afspelen. Dat kunnen zaken zijn die u niet direct wilt of kunt bespreken met een leerkracht of het betreft zaken die voor de hele school gelden zoals schoonmaak, speeltoestellen, regels of veiligheid. Voor het laatste kunt u ook rechtstreeks de MR leden aanspreken. Maar fijnste is uiteraard als u met de school in contact blijft. 

U in de Ouderraad? Ja, waarom eigenlijk niet?
Wanneer u in de OuderRaad zit draagt u direct een steentje bij aan het klimaat op de school van uw kind. De diverse activiteiten die we organiseren zijn toch de krenten in de pap van een schooljaar en het is erg leuk om hier als ouder bij betrokken te zijn. Bovendien kan een school niet zonder de inzet van zijn ouders. Samen zijn we de Belhamel!

Nu de school zo hard groeit zijn wij echt op zoek naar extra ouderraad- en feestcommissieleden!
De feestcommissie gaat over het organiseren van alle festiviteiten zoals de Sinterklaasviering, Eindejaarsviering, Carnaval en dergelijke. Om actief in de feestcommissie mee te denken en de activiteiten te organiseren hoef je niet in de ouderraad te zitten. De feestcommissie functioneert zelfstandig, los van de OR, en bestaat per activiteit uit teamleden en ouderleden. Minstens één ouderraadlid zit ook in de feestcommissie.

Wil je niet vergaderen en organiseren maar wel helpen met het versieren van de school in een bepaald thema of helpen tijdens een activiteit, dan kun je je ook alleen opgeven voor de "versier"-app. Mail dan je mobiel nummer, naam en als onderwerp "feest- en versier-app" naar or@obsdebelhamel.nl dan voegen we je toe en ben je altijd op de hoogte wanneer er helpende handen nodig zijn.

Onze OR heeft plek voor iedereen enthousiast is en mee wil helpen, van feestcommissie tot schoolgeld. Lijkt het je wat, spreek dan een van de OR leden aan of woon vrijblijvend de eerstvolgende vergadering bij. Mailen kan ook, naar or@obsdebelhamel.nl.