Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
 
De Ouderraad: Actief op school!    

Wie zijn wij?
Klik hier om meer te weten te komen over ons.

Wat doen wij?
Als OuderRaad willen wij een klimaat creŰren op school waarbij de kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Dit proberen we te bereiken door het bieden van praktische hulp aan het onderwijzend personeel en door te fungeren als klankbord voor de ouders. Verder hebben we als doel om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten door middel van het co÷rdineren van activiteiten waar ouders en kinderen bij betrokken zijn. Een en ander uiteraard in overleg met het team.

Activiteiten die wij zoal organiseren zijn de festiviteiten zoals Sint, Kerst, Carnaval en Pasen maar ook het schoolreisje / schoolkamp, de sportdagen etc.

Ook beheren we het geld van de ouderbijdrage en gelden die binnenkomen met inzamelingsacties e.d. We stellen een jaarlijkse begroting samen. Het schoolgeld is weliswaar niet verplicht. Maar u maakt het voor uw kind mogelijk deel te nemen aan de activiteiten die de ouderraad elk jaar weer organiseert. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een oproep om deze bijdrage te betalen.  Op basis van de jaarlijkse ouderbijdrage kan de OuderRaad deze activiteiten financieren c.q. ondersteunen.

Bovendien kunnen wij optreden als een spreekbuis richting het team of de MR over allerlei zaken die zich op en/of rond de school afspelen. Dat kunnen zaken zijn die u niet direct wilt of kunt bespreken met een leerkracht of het betreft zaken die voor de hele school gelden zoals schoonmaak, speeltoestellen, regels of veiligheid. Voor het laatste kunt u ook rechtstreeks de MR leden aanspreken.

U in de Ouderraad? Ja, waarom eigenlijk niet?
Wanneer u in de OuderRaad zit draagt u direct een steentje bij aan het klimaat op de school van uw kind. De diverse activiteiten die we organiseren zijn toch de krenten in de pap van een schooljaar en het is erg leuk om hier als ouder bij betrokken te zijn. Bovendien kan een school niet zonder de inzet van zijn ouders. Samen zijn we de Belhamel!

Onze OR heeft plek voor iedereen enthousiast is en mee wil helpen, van feestcommissie tot schoolgeld. Lijkt het je wat, spreek dan een van de OR leden aan of woon vrijblijvend de eerstvolgende vergadering bij. Mailen kan ook, naar or@obsdebelhamel.nl.