Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Protocollen

Hieronder vindt u een link naar een aantal protocollen die wij op school hanteren.

Echtscheidingsprotocol
Vervoersprotocol

Anti-pestprotocol (zie ook onder het kopje Pestprotocol)