Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!


Schoolkalender 2023-2024Wij hebben ons best gedaan om de data en tijden in de kalender zo compleet en juist mogelijk te verwerken. Mochten er wijzigingen plaats vinden dan zal dit o.a. bekend gemaakt worden via onze nieuwsbrief De Kattebel.