Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

GROOTS

in kleinschaligheid

Welkom

De Belhamel en Het Facet

De Belhamel is gevestigd in Integraal Kind Centrum (IKC) Dommelen. IKC Dommelen is een wijkvoorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een plek waar kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving leren, spelen, zich ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Een allesomvattend speel-en leercentrum voor kinderen vanaf de geboorte tot de middelbare schooltijd.
 
In het gebouw is ook kinderopvangorganisatie IK-OOK gevestigd. IK-OOK biedt kinderdagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang, een peuterprogramma en opvang tijdens schoolvakanties.

Tevens is sinds de start van schooljaar 2017 - 2018 Het Facet gehuisvest in IKC Dommelen.
Het Facet is een nieuwe voorziening die sinds dit schooljaar onderwijs verzorgt aan hoog- en meerbegaafde kinderen. Dit zijn kinderen die op de gewone basisschool niet op hun plek zijn, en hier in een reguliere setting en nauw verbonden met de mogelijkheden van De Belhamel, onderwijs volgen.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar directie@obsdebelhamel of bellen naar Het Facet (040-2042588).

Als ouder van een eventuele nieuwe leerling van De Belhamel nodigen we u graag uit voor een orientatiegesprek en een rondleiding, liefst tijdens schooltijd, zodat u kunt kennismaken met de dagelijkse praktijk. U kunt een afspraak maken  met de schooldirecteur van de school: Dieneke Berends-ten Broeke (040-2042588 of via de mail directie@obsdebelhamel.nl). 

Ouders en / of scholen met interesse in Het Facet verzoeken wij een mail te sturen naar directie@obsdebelhamel.nl. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. Het is belangrijk dat de huidige school/ het schoolbestuur achter een oriëntatie op Het Facet staat.  
Wanneer u de keuzeknop 'Het Facet' op deze website aanklikt en vervolgens naar beneden scrollt, treft u meer informatie aan over Het Facet.
 
Op onze website (en die van de onderwijsinspectie) vindt u het rapport van het laatste inspectiebezoek dat in maart 2016 heeft plaatsgevonden. De inspectie heeft in haar rapport onder meer het volgende vermeld:

"De Belhamel is meer dan een school: directie en leraren bieden geborgenheid, zijn vraagbaak en bouwen mee aan zelfvertrouwen van ouders en leerlingen. Leerlingen en ouders waarderen dit enorm".
 
Onder het kopje 'beelden' vindt u foto's van diverse activiteiten! Onze onderwijsvisie vindt u onder het kopje 'school'. Tevens vindt u onder dit kopje de schoolgids met veel informatie over de school en het onderwijs. Onder het kopje 'info' treft u onze nieuwsbrieven aan.

We zijn een kleine veilige school met veel persoonlijke aandacht voor elk kind.


Kijk voor vacatures onder het kopje info! Momenteel zijn er geen vacatures.