Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Algemene informatie over Het Facet

Het Facet, niet zo maar een school
 
Het Facet verzorgt basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen die in het reguliere onderwijs niet voldoende tot hun recht komen en soms zelfs vastlopen.
 
Missie en doelstellingen
Binnen het onderwijs van Het Facet, staan de drie pijlers centraal:
·       'leren leren'
·       'leren denken'
·       'leren voor het leven'
Deze kernthema's vormen de onderlegger voor de doelstellingen die worden nagestreefd en de methodiek die gehanteerd wordt.
 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van Het Facet