Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
Openbare basisschool de Belhamel


Kapstokregels
Deze regels hebben we samen met de kinderen en ouders opgesteld en gelden als de basis van hoe wij met elkaar om willen gaan op onze school en daarbuiten. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die bij onze school betrokken is deze regels kent en ze net zo belangrijk vindt als wij allemaal.

Onze kapstokregels