Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Vakantierooster en studiedagen etc.

De Belhamel, inclusief Het Facet

Schooljaar 2019-2020

- Herfstvakantie               14-10-2019 t/m 18-10-2019
- Kerstvakantie                 23-12-2019 t/m 03-01-2020
- Voorjaarsvakantie          24-02-2020 t/m 28-02-2020
- Tweede paasdag            13-04-2020
- Meivakantie                   20-04-2020 t/m 01-05-2020
- Bevrijdingsdag               05-05-2020
- Hemelvaart en vrijdag    21-05-2020 en 22-05-2020
- Tweede pinksterdag       01-06-2020
- Zomervakantie               13-07-2020 t/m 21-08-2020


Studiedagen, vrije dagen en vrije middagen groep 5 t/m 8:
Studiedagen (alle kinderen vrij)
 • Vrijdag 30 augustus 2019
 • Vrijdag 4 oktober 2019
 • Maandag 7 oktober 2019
 • Vrijdag 6 december 2019
 • Donderdag 13 februari 2020
 • Maandag 4 mei 2020
 • Maandag 15 juni 2020
Extra vrije dagen groep 1 t/m 4:
 • Maandag 18 mei 2020
 • Dinsdag 19 mei 2020
 • Woensdag 20 mei 2020
Dit is tijdens het kamp van groep 8 en voorafgaand aan een lang Hemelvaartsweekend, groep 1 t/m 4 is hiermee een extra week vrij!
Extra vrije middagen groep 5 t/m 8
 • Vrijdag 11 oktober 2019 (voor de herfstvakantie)
 • Vrijdag 20 december 2019 (voor de kerstvakantie)
 • Vrijdag 21 februari 2020 (voor de voorjaarsvakantie)
 • Vrijdag 10 april 2010 (goede vrijdag)
 • Vrijdag 17 april 2020 (Koningsspelen) De eindtijd van deze vrijdag wordt nog vermeld in de Kattebel, aangezien de organisatie voor groep 3 t/m 8 in handen van de gemeente ligt. Groep 1/2 heeft normale schooltijd.
 • Vrijdag 10 juli 2020 (laatste schooldag)
 • Donderdag 19 december is de school om 14.00 uur uit, alle kinderen eten verplicht op school. 's Avonds is er een eindejaarsactiviteit waar alle kinderen bij worden verwacht.