Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Vakantierooster en studiedagen etc.

De Belhamel, inclusief Het Facet


Schooljaar 2018 2019
Vakanties, studiedagen, feestdagen, vrije middagen groep 5 t/m 8, etc: 
 
Vakantierooster 
De medezeggenschapsraad heeft op 17 april 2018 ingestemd met het volgende vakantierooster: 
       Herfstvakantie:                15-10-2018 t/m 19-10-2018
       Kerstvakantie:                  24-12-2018 t/m 04-01-2019
       Voorjaarsvakantie:           04-03-2019 t/m 08-03-2019          
       Meivakantie:                     22-04-2019 t/m 03-05-2019
       Hemelvaart:                     30-05 en 31-05-2019
       Tweede pinksterdag:        10-06-2019
       Zomervakantie:                08-07-2019 t/m 16-08-2019
 
Hiermee sluiten we aan bij het vakantierooster van Were Di, de middelbare school waar de meeste van onze oud leerlingen naar toe gaan. Hiermee voorkomen we zo veel mogelijk dat er verschillende vakantie in een gezin zijn.  
 
Studiedagen (alle kinderen vrij) 
       Vrijdag 31 augustus 2018 
       Maandag 24 september 2018 
       Donderdag 6 december 2018 
       Maandag 18 februari 2019 
       Maandag 25 maart 2019 
       Dinsdag 11 juni 2019 
       Donderdag 27 juni 2019 
 
Extra vrije dagen groep 1 t/m 4: 
       Maandag 27 mei 2019 
       Dinsdag 28 mei 2019 
       Woensdag 29 mei 2019 
Dit is tijdens het kamp van groep 8 en voorafgaand aan een lang Hemelvaartsweekend, groep 1 t/m 4 is hiermee een extra week vrij! 
 
Extra vrije middagen groep 5 t/m 8 
       Vrijdag 12 oktober 2018 (voor de herfstvakantie)
       Vrijdag 21 december (voor kerstvakantie)
       Vrijdag 1 maart 2019 (Carnaval)
       Vrijdag 12 april 2019 (Koningsspelen) 
       Vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag) 
 
Donderdag 20 december is de school om 14.00 uur uit, alle kinderen eten verplicht op school. 's Avonds is er een eindejaarsactiviteit waar alle kinderen bij worden verwacht.
 
Feestdagen:
       Donderdag 30 mei en  vrijdag 31 mei (Hemelvaart)
       Maandag 10 juni tweede pinksterdag