Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
Afsluiting Kinderboekenweek
Met een tentoonstelling voor ouders en belangstellenden over het thema van dit schooljaar sloten we de Kinderboekenweek af.