Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
Hieronder zijn de jaarverslagen te zien van De MedezeggenschapsRaad van OBS De Belhamel


Jaarverslag 2015-2016