Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Welkom op de groepspagina van groep 7/8!

Kijk voor actuele foto's bij het kopje 'beelden'.

Schaatsen:
We hebben afgelopen woensdag heerlijk geschaatst met de groepen 3 t/m 8. Het was weer super geregeld!


Pestproject:
Wij hebben als groep deelgenomen aan het anti pestproject. Tijdens deze leerzame ochtend hebben we het gehad over pesten en plagen, wat is hier nou het verschil tussen. Maar we hebben het ook gehad over groepsdruk en hoe kun je daar mee omgaan? Door middel van een aantal casussen zijn we hierover in gesprek gegaan en hebben we het ook in de praktijk gebracht tijdens een potje trefbal. Wat zie je gebeuren als er teams worden gemaakt? Voor wie kies je dan? Speel je tijdens het spel over of wil je altijd zelf scoren?
Aan het einde van de ochtend hebben alle kinderen een anti pest diploma gekregen. En dit zetten we natuurlijk door in de dagelijkse praktijk!
Herfstpret!

  

 

Stoeilessen
We hebben een stoeiles aangeboden gekregen zodat de kinderen weten hoe ze tijdens de kleine pauze kunnen stoeien met elkaar. Bij het stoeien horen 5 regels waar je je aan moet houden. Deze regels herhalen we in de klassen.
De kinderen mogen op het gras bij de boomstammen nu fijn met elkaar stoeien en ze weten nu ook hoe!
   

 


Mijn en Dijn project:
Komende weken staat het 'Mijn en Dijn' project centraal in onze groep.
De gemeente Valkenswaard organiseert in samenwerking met bureau Halt, Natuur& Milieu van de gemeente en de politie Valkenswaard-Waalre jaarlijks het "Mijn en Dijn"-project voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De naam "Mijn en Dijn" betekent de aandacht en het respect voor de "eigen" zaken en eigendommen zoals omgaan met andermans en gemeenschappelijke eigendommen bijvoorbeeld speeltoestellen, spullen op school. Ook de natuur en het milieu om je heen maakt daar deel vanuit. Het project is uniek in de regio en zelfs uniek in Nederland.


Voor de herfstvakantie is het project geopend door 'de verukkelijke vuilnismannen'.

Na de herfstvakantie, in de week van 8 november, krijgen wij gastlessen vanuit de gemeente, Halt en politie. Op donderdag 10 november is de slotdag en dan nemen we het op tegen andere scholen in een spannende quiz!


Rode draad project:
Vanuit de bibliotheek hebben wij meegedaan aan het project "Bekijk het maar!'
Alle kinderen hebben een verfilmd boek gekozen om te lezen. Na het lezen zijn de kinderen in groepjes aan de slag gegaan met een powerpoint presentatie over het boek.
Uiteindelijk hebben ze het boek gepresenteerd aan de rest van de klas. Nadat alle groepen aan de beurt waren geweest mochten de kinderen hun stem uitbrengen op het boek waarvan ze graag de film wilden zien.
Het boek 'Briefgeheim' had de meeste stemmen!